Opiskelijoiden kirjoittama artikkeli Kukan päivästä 2016

Iloa ja yhteyttä

kukanpäivä 3

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry on ruohonjuuritasolla toimiva yhdistys. Mielenterveyden hyväksi toimivan potilasyhdistyksen tarkoituksena on järjestää erilaisia tapahtumia ja toimintaa mielenterveysongelmaisille. Yhdistys pitää yllä Porissa toimitalo Hyvistä, jonka ovet ovat auki kaikille halukkaille. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on jakaa oikeaa tietoa mielenterveysongelmista niitä tuntemattomille sekä omalta osaltaan tehdä myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Porin Hyvis houkuttelee kävijöitä, jotta he saavat kohennettua elämänlaatua arjen asioilla ja kokevat yhteenkuuluvuutta. Yhdessä vietetty aika, retket ja tapahtumat ovat voimavara elämään.

Hyviksen toiminta perustuu Toiminnanjohtaja Pia Vahekosken mukaan asiakkaiden päivittäisen toiminnan tukemiseen. Säännöllinen päivärytmi, ruokailu, terveydenhoitoluennot tms. tuovat tasapainoa asiakkaiden arkeen. Viikkokalenteri täyttyy erilaisilla viriketoiminnoilla kuten esimerkiksi Bingolla ja levyraadilla. Kohokohtia kävijöiden elämässä ovat olleet retket. Toimintaa suunnitellaan asiakkaiden toiveiden mukaan.

Päivittäisen toiminnan tukemisen lisäksi Hyviksellä halutaan edistää yhteistä hyvää osallistumalla Kansalais Ry:n järjestämään ”Liikuta minua”- kampanjaan. Muutamana keväänä on toteutettu ”kukan päivän tervehdys”, jonka teema pohjautuu yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Jokaisena keväänä tervehdykset ovat olleet eri kohteissa. Satakunnan ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat olivat mukana Porin Hyviksen kanssa tuomalla iloa ruusuilla porilaiseen perhekotiin. Perhekodissa asuu seitsemän kehitysvammaista henkilöä. Kun saavuttiin yhdeksänhenkisen perheen takapihalle, aloitettiin päivä tutuilla lauluilla kitaran säestämänä. Jokaiselle jaettiin ruusut ja herkuttelun jälkeen perhe sai olla luomassa taidetta opiskelijoiden kanssa ja he liimasivat kuvia kartongille, jotka tuovat heidän elämäänsä iloa. Jokaiselle tapahtumaan osallistuvalle jaettiin Kukan päivän kunniaksi ruusu.

Tapio Myllymaa, Lehtori, KM Hyvinvointi ja terveys -osaamisalue, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja hoitotyönopiskelijat Juho Lahti, Kati Kallio ja Tiia Lindevall.

kukanpaiva 4