Pia Vahekoski

Pia Vahekoski, Toiminnanjohtaja

Hei! Olen Pia Vahekoski, Porin Hyviksen toiminnanjohtaja. Olen työskennellyt Hyviksellä lähes 15 vuotta ja vastuualueeseeni mm. kuuluu yhdistyksen toiminnan organisointi, talous, tiedottaminen ja jäsenasioiden hoito. Lisäksi toimin työyhteisön esimiehenä ja kehitän yhdistyksen toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

Ammatillisesti koen onnistuneeni Hyviksen toiminnan laajentamisessa. Hyviksen jäsentoimintojen lisäksi yhdistyksessä käynnistyy maakunnallinen mielen hyvinvointiin liittyvä matalan kynnyksen iltatoiminta.

Tulevaisuudessa toivoisin, että Porin Hyvän Mielen Talosta tulisi kaikenikäisten avoin kohtaamispaikka, jossa myös ilta-aikaan olisi teemallista ja vaihtelevaa ohjelmaa. Uusien kohderyhmien löytäminen osaksi Hyvän Mielen talon toimintaa on teema, jonka kanssa työskentelemme nyt ja tulevaisuudessa. Myös muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen joustavasti esim. laadukkaan kokemus-ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen Hyviksen ja mahdollisesti jonkun muun tahon yhteistyönä, kuuluu haasteisiin, joihin tartun mielelläni kiinni. Myös yhdistyksen saattaminen tasapuoliseksi toimijaksi julkisen sektorin rinnalle, kuuluu tulevaisuuden haasteisiin, jotka otan vastaan innolla.

Omalta osaltani haluan lähettää seuraavanlaisia terveisiä sekä Hyviksen nykyisille, että mahdollisille tuleville jäsenille:

”Asioilla on tapana järjestyä, tavalla tai toisella.”

Seuraa ja Jaa meitä: