Tul peremmäl-hanke

STEA-rahoitteinen Tul peremmäl-hanke (2021-2023) toimii KESSOTE-alueella Nakkilassa, Harjavallassa ja Kokemäellä. Kohderyhmänä on yksinäiset ja yksinäisyyttä kokevat 29-65-vuotiaat. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen ystäväkahvila-toimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja tavoitteellista palveluohjausta. Tavoitteena on luoda uutta toimintamallia julkisen – ja järjestösektorin välillä.