Mirva Heino

Mirva Heino, Hallituksen jäsen

Hei!

Olen Mirva Heino, Hyviksen pitkäaikainen jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja. Olen toiminut jo monta kautta Hyviksen hallituksen jäsenenä ja ennen yhdistyksen jäsenyyttä olen tehnyt yhteis-työtä yhdistyksen toiminnanjohtajan vertaiskollegana. Yhdessä toimien olemme saaneet kahden eri yhdistyksen jäsenille erilaisia toimintoja, mm. kesätapahtumia.

Olen erityisen iloinen, että yhdistyksen toiminta on ollut kehittyvää ja uusia toimintoja on kyetty aloittamaan. Hallitustyöskentelyssä toimimme positiivisella yhteishengellä: tärkeintä on pitää yhdis-tyksen jäsenistön etu mielessä ja pohtia myös uusiakin jäseniä eli toimintojen monipuolistamista, jotta kyettäisiin mahdollisimman monella tuottamaan hyvää mieltä.

Viimeisessä MTKL:n liittokokouksessa tuli valittua kaksi edustajaa MTKL:n luottamustoimiin. Toi-minnanjohtaja Pia valittiin liittovaltuustoon ja itse olen saanut toimia jo pitkään MTKL:n luottamus-toimissa. Olen aloittanut liittovaltuustossa ensin ja viime kauden olin liittohallituksen jäsenenä ja nykyään toimin liittovaltuuston varapuheenjohtajana eli olen hallituksen kokouksissa myös kutsut-tuna.

Haluaisin että MTKL:n kokemusasiantuntijakoulutus saadaan Poriin, esimerkiksi niin että liiton kautta koulutetaan yhdistyksen työntekijät kouluttajiksi ja sitten kyetään täälläkin kouluttamaan ko-kemusasiantuntijoita. Näen myös tärkeäksi että vertaisohjaajia koulutetaan ja heidän toimintaansa tuetaan.

Yhdistyksellä on hyvä , ammatillinen henkilökunta ja heidän työtään kunnioitan ja arvostan. Haluan työnantajan ”silmin” eli hallituksen jäsenenä pitää myös henkilökunnasta huolta ja tarvittaessa olla tukemassa heitä ja heidän kehittämistarpeitaan mm. koulutustarpeet huomioiden. Hallitus tietenkin vahvasti toiminnanjohtajan työn tukena, ja on yhdistyksen tavoitteiden suunnittelussa mukana sekä strategian suunnittelijana. Hallitus työnantajan roolissa tulee vahvistumaan, sillä hallituksen jäsenet kouluttautuvat toukokuussa. Näin myös hallituksen jäsenet tietävät ja tuntevat vastuunsa ja velvol-lisuutensa tulevaisuudessa paremmin.

Terveiset Hyviksen jäsenille: Aktiivinen yhdistystoiminta ja yhdessä tekeminen tuo hyvän mielen kaikille. Yhteisöllisyys ja osallisuus on tärkeä voimavara.

”Yksi hymy ei maksa mitään

ja saa niin paljon aikaan.

Rikastuttaa saajaa

köyhdyttämättä antajaa.

Se ei kestä kuin hetken,

mutta sen muisto voi olla ikuinen.

Kukaan ei ole niin rikas,

ettei sitä tarvitse,

eikä kukaan niin kurja,

ettei sitä ansaitse.

Kodin onnen luoja,

apu asioimisessa,

syvän ystävyyden herkkä merkki.

Hymy antaa lepoa väsymykseen,

rohkaisua masennukseen,

lohtua surussa:

se on luonnollinen vastamyrkky

kaikkiin vaivoihimme.

Mutta on hyvä, ettei sitä voi ostaa,

eikä varastaa, eikä lainata,

koska sillä on arvoa

vain lahjoittamisen hetkestä lähtien.

Jos joskus ei odotettua hymyä sinulle lahjoiteta,

ole jalomielinen ja anna omasi.

Sillä kukaan ei tarvitse hymyä niin kipeästi kuin se,

joka ei sitä toiselle osaa antaa.”

Seuraa ja Jaa meitä: