Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis RY:n strategia 2020-2023

”Kaikkien yhteinen Hyvis”

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry on

 • Kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka
 • Helposti lähestyttävä
 • Vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen panostava
 • Uudistuva, ajan trendejä seuraava

 

Toiminta pohjautuu

 • Kävijöiden ja ammattilaisten yhteistyöhön/yhdessä tekemiseen
 • Vertaistukeen
 • Yhteisöllisyyteen
 • Vapaaehtoisuuteen
 • Tutkitun tiedon ja kokemustiedon liittoon

Kohderyhmät

 • Aikuiset mielenterveyden häiriöitä itse kohdanneet ja heidän läheisensä
 • Yksinäiset
 • Kaikki mielen hyvinvoinnista ja Hyviksen toiminnasta kiinnostuneet

Tavoitteet vuosille 2020-23

 • Tarjota laadukasta kävijälähtöistä kohtaamispaikkatoimintaa Porissa, Harjavallassa ja Kankaanpäässä
 • Hälventää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa.
 • Olla mielenterveyskentällä arvostettu toimija ja yhteistyökumppani.

Hyvis toimii

 • Porin keskustassa kaupungin vuokratiloissa
 • Liikuntapaikoilla
 • Maakunnan kunnissa (esim. Kankaanpää, Harjavalta)
 • Erilaisilla digialustoilla
 • Yhteistyössä toisten yhdistysten ja julkisen sektorin kanssa

Säilytämme ennallaan 2020-23

 • Vertais-, virkistys- ja liikuntatoiminnan
 • Edullisen kotiruokalounaan
 • Virkistysretket

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis näkyy

 • Painetussa mediassa
 • Omilla verkkosivuilla
 • Somekanavillla (facebook, instagram, twitter)
 • Erilaisissa yleisötapahtumissa ja seminaareissa

Kehitämme 2020-23

 • Ilta-aukioloa
 • Hävikkiruokatoimintaa
 • Kävijöiden digiosaamista
 • Kokemusasiantuntijatoimintaa Yhteistyötä srk:n, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
 • Erilaisia luovia menetelmiä
 • Luonnossa liikkumista
 • Ikääntyvien toimintaa