Yhdistys

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry

  • Porilainen vapaaehtoisesti mielenterveyden hyväksi toimiva potilasyhdistys,
  • perustettu 1971
  • Yhdistyksessä työskentelee kolme työntekijää; toiminnanjohtaja,  ohjaaja ja keittiöohjaaja.

Tavoitteita

Yhdistyksen päämääränä on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida kotikunnan ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä erityisesti tehdä ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Haluamme osaltamme olla tukemassa jäsentemme täysivaltaisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä kannustaa heitä omatoimisuuteen.

Toiminnan kautta pyritään tukemaan toinen toisiamme niin, että jokainen saisi voimia arjen hallintaan ja mielekästä sisältöä elämäänsä. Kannustamme ihmisiä ottamaan vastuuta itsestään ja läheisistään. Yksinäisyyden poistaminen.

Jäsenyys

  • noin 320 jäsentä Porista ja lähikunnista
  • jäsenmaksu 15€/kalenterivuosi
  • jäsenkirje kotiin 3 x vuosi
  • retkille ja tapahtumiin edulliseen hintaan
  • Revanssi -lehti
  • monipuolinen toiminta

Yhdistyksessä työskentelevät :

Toiminnanjohtaja Pia Vahekoski,

040 5729431, toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi

Toiminnanjohtajan tehtävänä on työskennellä yhdistyksen jäsenten hyväksi tehtävän työn suunnittelijana ja toteuttajana. Näihin tehtäviin kuuluvat yhdistyksen hallinnollisista asioista huolehtiminen, toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä organisaation kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistön ja suhdetoiminnan toteuttaminen.
Ohjaaja Annika Korvanen,

040 3564192 annika.korvanen@porinhyvis.fi
Keittiöohjaaja Anne Halmet-Kivini,

040 515 7278 anne.halmet-kivini@porinhyvis.fi
Projektityöntekijä Elina Kaunismäki,

040 8320732 elina.kaunismaki@porinhyvis.fi
Vahtimestari-ohjaaja Ari Sillanpää,

ari.sillanpaa@porinhyvis.fi
 
 

Hallitus

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n hallitus 2019

Puheenjohtaja, Teija Österlund 0400 935564
Varapuheenjohtaja, Anne Vuorisalo

Varsinaiset jäsenet:
Mirva Heino, Sirpa Valenius,  Matti Sulamäki , Kai Kotiranta

Varajäsenet : Rauli Taimi ja Rauli Vuorela