Yhdistys

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry

  • Porilainen vapaaehtoisesti mielenterveyden hyväksi toimiva potilasyhdistys,
  • perustettu 1971
  • Yhdistyksessä työskentelee kolme työntekijää; toiminnanjohtaja,  ohjaaja ja keittiöohjaaja.

Tavoitteita

Yhdistyksen päämääränä on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida kotikunnan ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä erityisesti tehdä ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Haluamme osaltamme olla tukemassa jäsentemme täysivaltaisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä kannustaa heitä omatoimisuuteen.

Toiminnan kautta pyritään tukemaan toinen toisiamme niin, että jokainen saisi voimia arjen hallintaan ja mielekästä sisältöä elämäänsä. Kannustamme ihmisiä ottamaan vastuuta itsestään ja läheisistään. Yksinäisyyden poistaminen.

Jäsenyys

  • noin 350 jäsentä Porista ja lähikunnista
  • jäsenmaksu 15€/kalenterivuosi
  • jäsenkirje kotiin 3 x vuosi
  • retkille ja tapahtumiin edulliseen hintaan
  • Revanssi -lehti
  • monipuolinen toiminta

Yhdistyksessä työskentelevät :

Pia_vahekoski
Pia Vahekoski, toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja Pia Vahekoski, 040 5729431, toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi

Toiminnanjohtajan tehtävänä on työskennellä yhdistyksen jäsenten hyväksi tehtävän työn suunnittelijana ja toteuttajana. Näihin tehtäviin kuuluvat yhdistyksen hallinnollisista asioista huolehtiminen, toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä organisaation kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistön ja suhdetoiminnan toteuttaminen.

Ohjaaja Teemu Tolonen, 040 3564192 ohjaaja@porinhyvis.fi

Keittiöohjaaja Anne Halmet-Kivini 040 515 7278

Projektikoordinaattori Jenna Mäkelä 0408320732

projektikoordinaattori@porinhyvis.fi

Vahtimestari-ohjaaja Ari Sillanpää

 

Hallitus

 

 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n hallitus 2018

Puheenjohtaja, Rauli Taimi puh. 0400 935564
Varapuheenjohtaja, Mirva Heino

varsinaiset jäsenet:
Sirpa Valenius, Anne Vuorisalo, Matti Sulamäki (sihteeri), Kai Kotiranta

 

Varajäsen Ritva Lähteenmäki