Opinnäytetyö: Saivo, Susanna (2017)

Hyviksen vertaisohjaajien kokemusten kartoittaminen työnohjauksen kehittämiseksi              

Saivo, Susanna (2017)

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä kattavasti tietoa siitä, mitä vertaisohjaajat odottavat työnohjaukselta ja miten se parhaiten sisällöltään tukee heidän voimaantumisprosessiaan. Vastauksia näihin aiheisiin etsin työn teoriaosuudesta, joka koostuu vertaisohjaajien ja työnohjauksen määrittelystä sekä myös vertaisohjaajien omasta voimaantumisesta liittyen mielenterveysongelmiin sekä vertaisohjaamisen merkityksestä vertaisohjaajan omaan elämään.

hand drawn cartoon characters – people & heart

Luettavissa

http://www.theseus.fi/handle/10024/133169

 

Scroll to Top