Peremmäl sanomat

Peremmäl sanomat – bittiavaruudessa roikkuva selluloosaton aviisi

on Tul peremmäl hankkeen kävijöiden suunnittelema ja toteuttama yhdessä hankkeen  työntekijöiden kanssa. Lehti toimii hankkeen esittelynä, sekä kävijöiden omien tuotosten foorumina. Ensimmäinen lehti ilmestyi kesän kynnyksellä 2022 ja toinen lehti saman vuoden loppusyksystä. Tavoitteena on julkaista lehteä 3- 4 kertaa vuoden aikana.