Tul peremmäl-hanke

STEA-rahoitteinen Tul peremmäl-hanke (2021-2023) toimii KESSOTE-alueella Nakkilassa, Harjavallassa ja Kokemäellä. Kohderyhmänä on yksinäiset ja yksinäisyyttä kokevat 29-65-vuotiaat. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen ystäväkahvila-toimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja tavoitteellista palveluohjausta. Tavoitteena:

  1. Yksinäisyyden lievittyminen
  2. Kohderyhmän aktiivisuuden lisääntyminen
  3.  Vapaaehtoistoiminnan lisääntyminen
  4. Digiosaamisen vahvistaminen
  5. Miestoiminnan juurruttaminen

Yhteystiedot
Hankekoordinaattori Elina Kaunismäki 
elina.kaunismaki@porinhyvis.fi
p. 040 8320732