Tul peremmäl-hanke

STEA-rahoitteinen Tul peremmäl-hanke (2021-2023) toimii KESSOTE-alueella Nakkilassa, Harjavallassa ja Kokemäellä. Kohderyhmänä on yksinäiset ja yksinäisyyttä kokevat 29-65-vuotiaat. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen ystäväkahvila-toimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja tavoitteellista palveluohjausta. Tavoitteena:

  1. Yksinäisyyden lievittyminen
  2. Kohderyhmän aktiivisuuden lisääntyminen
  3.  Vapaaehtoistoiminnan lisääntyminen
  4. Digiosaamisen vahvistaminen
  5. Miestoiminnan juurruttaminen

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori Elina Kaunismäki  elina.kaunismaki@porinhyvis.fi           p.040 8320732

Hanketyöntekijä Marja Lohikoski marja.lohikoski@porinhyvis.fi               p.040 673 2293

iglogo
@tulperemmal
facelogo
Tul peremmäl