Työpaikka avoinna: hankekoordinaattori

Työn kuvaus

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry on kolmannen sektorin toimija, joka järjestää matalan kynnyksen palveluja Satakunnassa. Haemme nyt HANKEKOORDINAATTORIA Huoli pois -hankkeeseen.

Työsuhteeseen palkattava kehittää yli 55-vuotiaiden ja ikäihmisten parissa tehtävää yksinäisyyttä lievittävää työtä. Hankkeen aikana perustetaan matalan kynnyksen huolipisteet Poriin ja Ulvilaan. Koko hankkeen henkilöstö tekee myös kotikäyntejä ikäihmisten luo ja järjestää ryhmämuotoista virkistystoimintaa.

Tehtävään palkatulta edellytetään aitoa kiinnostusta kehittää ikäihmisille suunnattua toimintaa, sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa ja työkokemusta ikäihmisten kanssa tehdystä työstä. Erityisen soveltuvia tutkintoja ovat geronomi ja geronomi, ylempi AMK. Mutta myöskin kuntoutuksenohjaaja, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja tai sosionomi.

Tehtävässä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä itsenäinen työskentelyote.

Hakijan eduksi katsotaan työskentely projektissa tai hankkeessa tai muu järjestötyön tuntemusta, sekä Porin alueen ikääntyneiden ja mielenterveyspalvelujen tuntemus ja kokemus viestinnästä.

Työpiste tulee sijaitsemaan Porissa, mutta työn luonteen vuoksi työssä tarvitaan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Tiivis kuvaus tehtävästä:

HANKEVASTUU

Kokonaisvastuu hankkeen suunnittelusta, tiedottamisesta, raportoinnista, taloudesta ja ohjausryhmätyöstä.

KEHITTÄMISTEHTÄVÄT

Kehittää hankkeen toimintaa ja sen arviointia yhdessä muun tiimin kanssa

Kouluttaa vapaaehtoisia yhdessä muun tiimin kanssa

OHJAUSTYÖ

Ikäihmisten kanssa tehtävä palveluohjaus

Toimii opiskelijoiden ohjaajana (opinnäytetyöt, teemaillat, tempaukset)

Vastaa hankkeen ryhmämuotoisesta toiminnasta tarvittaessa

ESIHENKILÖTYÖ

Toimii esihenkilönä hanketyöntekijöille (työaikasuunnittelu, tukikeskustelut)

Työ alkaa 3.4. ja on kestoltaan määräaikaikainen kolmevuotinen hanke, jota rahoittaa STEA. Tehtävän hakuilmoitus perustuu STEAn rahoitusehdotukselle 12/2023 ja on ehdollinen myönteiselle rahoituspäätökselle 2/2023

Tehtävässä on 6kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä annetaan puhelimitse 3.2. klo 9-12 ja 13.2. klo 10-13, muuna aikana sähköpostilla toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi

Vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää cv:n ja suosittelijoiden yhteystiedot lähetetään sähköpostilla toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi 19.2. mennessä. Haastattelut toteutetaan 28.2. klo 8:30-16 välillä.

Linkki: Työmarkkinatorin sivu

Scroll to Top