Työpaikka avoinna: hanketyöntekijä

Työn kuvaus

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry on kolmannen sektorin toimija, joka järjestää matalan kynnyksen palveluja Satakunnassa. Haemme nyt HANKETYÖNTEKIJÄÄ Huoli pois -hankkeeseen.

Työsuhteeseen palkattava kehittää yli 55-vuotiaiden ja ikäihmisten parissa tehtävää yksinäisyyttä lievittävää työtä. Hankkeen aikana perustetaan matalan kynnyksen huolipisteet Poriin ja Ulvilaan. Koko hankkeen henkilöstö tekee myös kotikäyntejä ikäihmisten luo ja järjestää ryhmämuotoista virkistystoimintaa.

Tehtävään palkatulta edellytetään sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa (esim. geronomi, diakoni, kuntoutuksenohjaaja) sekä työkokemusta ikäihmisten kanssa tehdystä työstä. Tehtävässä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä itsenäinen työskentelyote.

Hakijan eduksi katsotaan työskentely projektissa tai hankkeessa tai muu järjestötyön tuntemus. Työntekoa helpottaa Porin alueen ikääntyneiden ja mielenterveyspalvelujen tuntemus ja kokemus viestinnästä.

Työssä tarvitaan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta

Työaika 8-20 välillä, pääsääntöisesti päivällä

KEHITTÄMISTYÖ

Luo huolipisteet Poriin ja Ulvilaan yhdessä muun tiimin kanssa

Tekee etsivää työtä verkostoissa ja ikääntyneiden parissa

Kouluttaa vapaaehtoisia yhdessä muun tiimin kanssa

OHJAUSTYÖ

Tekee kotikäyntejä yksinäisten luo ja ottaa iäkkäitä vastaan huolipisteellä

Vastaa hankkeen ryhmämuotoisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta

Toimii opiskelijoiden ohjaajana (teemaillat, tempaukset)

Järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia vapaaehtoisille yhdessä muun henkilöstön ja verkoston kanssa.

Toimii hankekoordinaattorin tehtävässä tarvittaessa ja tilapäisesti.

Työ alkaa 2.5. ja on kestoltaan määräaikainen kolmevuotinen hanke, jota rahoittaa STEA. Tehtävän hakuilmoitus perustuu STEAn rahoitusehdotukselle 12/2023 ja on ehdollinen myönteiselle rahoituspäätökselle 2/2023.

Tehtävässä on 6kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä annetaan puhelimitse 3.2. klo 9-12 ja 13.2. klo 10-13, muuna aikana sähköpostilla toiminnanjohtaja@porinhyvis.fi

Vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää cv:n ja suosittelijoiden yhteystiedot, lähetetään sähköpostilla 19.2. mennessä.

Työhaastattelut toteutetaan 2.3. klo 12-17

Linkki: Työmarkkinatorin sivu

Scroll to Top